Truyện bởi: Nuyunnu
2 truyện
| Sope Week |

Welcome to our Sopeweek :3

209 6 27
jhs x myg | texting

Những đoạn hội thoại đầy muối và bẩn bựa giữa hai thái cực nóng lạnh jung hoseok và min yoongi :)))

3.3K 22 386 Full