Truyện bởi: samsam9382
1 truyện
Muốn trốn khỏi tôi - e nghĩ mình có thể?!

Một cô gái thanh khiết bị giam giữ một tên biến thái và tàn bạo?Nhiều lần đã bạo hiểm trốn khỏi nhưng ... cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới?!*Cô yêu hắn bằng một tình yêu chân thành và dịu dàng*Hắn đáp lại cô với một tình yêu ràng buộc và giam giữ. Cô là tất cả với hắn, NHƯNG. cô chỉ có thể là của RIÊNG hắn!

276.6K 26 9.5K