Tìm kiếm: differentstory
1 truyện
(MamiKyou) Ánh sáng.

Mưa vẫn cứ liên tiếp rơi, ánh sáng không còn hiện hữu.Như việc chị thì vẫn cứ ở đây, còn em đã đi thật rồi...

118 1 18 Full